" FROM IDEA TO SEA "

NÅGRA ORD OM MYD

MYD är ett nystartat tjänsteföretag
inom marinbranschen.
MYD bedriver konsult-verksamhet med
inriktning på produktutveckling med kompetens inom
Yacht & PowerCraft Design.
 
Ambitionen är att genom kundanpassade lösningar stärka våra kunders
konkurrenskraft.

CE-MÄRKNING

    Länkar om CE-märkning

 

 

 

 

MYD och Design i tre steg.

 

Design koncept

 

... startar oftast med en skiss och utmynnar i en utvändig profil, segelplan och en preliminär planlösning. Det här är stadiet då de första "grova" linjerna tar form. I detta skede ser vi till att linjerna och utseendet  passar till båtens storlek.

LÄS MER

 

Preliminär Design

 

…tar processen vidare till nästa steg där vi bland annat utformar ett preliminärt skrov, gör hållfasthetsberäkningar och estimerar vikter. Detta skede har två betydelser, för det första att försäkra oss om att designen är genomförlig med tanke på struktur, vikt och prestanda. Det andra är att ha underlag så att en tillverkare kan bedöma byggnadskostnaden för båten.

LÄS MER


Slutlig Design

 

…följer då en tillverkare utsetts och att kunden har godkänt att projektet är finansiellt genomförbart. Byggprocessen startar i regel före att hela den slutliga designen är klar, men ligger alltid ett steg före i processen så att underlag alltid är i tid hos tillverkaren för ett smidigt och flytande bygge kan utföras av tillverkaren.

LÄS MER

Copyright ® 2005 myd.se
Hem          Om MYD         Yacht Design        3D CAD         CE-märkning         Kontakt          FAQ

HEM

OM MYD

YACHTDESIGN

3D-CAD

CE-MÄRKNING

KONTAKT