" FROM IDEA TO SEA "

NÅGRA ORD OM MYD

MYD är ett nystartat tjänsteföretag
inom marinbranschen.
MYD bedriver konsult-verksamhet med
inriktning på produktutveckling med kompetens inom
Yacht & PowerCraft Design.
 
Ambitionen är att genom kundanpassade lösningar stärka våra kunders
konkurrenskraft.

CE-MÄRKNING

    Länkar om CE-märkning

 

 

 

 

MYD's Affärsidé

 

MYD ska med djup förståelse för kundbehoven - bättre än någon annan - tillhandahålla tjänster och utveckla produkter vilket stärker kundens konkurrenskraft.

 

MYD´s produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och säkerhet.

 

Om MYD

MYD står för Melior Yacht Design och ledordet i företagsnamnet är Melior, vilket är det latinska ordet för bättre. Detta innebär att MYD´s strävan är att stärka våra kunders konkurrenskraft och hjälpa kunder att bli bättre eller att arbeta på ett effektivare sätt för att kunna växa bättre (från engelskans; amelioration = förbättring och ameliorate = att växa bättre).

Yacht Design innebär att MYD har den kompetens som krävs och kan hjälpa till inom alla skeden i utvecklingsfasen av en ny produkt från koncept till slutlig design. MYD vänder sig till företag inom hela marinbranschen från båtkonstruktörer till tillverkande varv eller tillverkare av andra marina produkter. Detta medför att Ni som kund kan överlåta uppdrag åt MYD och ägna tid åt Er kärnverksamhet. MYD kan hjälpa till med allt ifrån dokumentationer, pris- och viktestimeringar till ritnings- och konstruktionsunderlag eller 3D-prototyper av Er produkt. Det behöver inte vara en komplett båt ni behöver hjälp med, inget uppdrag är för litet!

MYD har även lagt till & Consulting efter företagets namn då MYD även kommer att arbeta med konsultationer inom marinbranschen. Tyngdvikten av konsultarbetet är lagd på kvalitets och säkerhetsarbeten så som CE-märkningar. MYD kan här hjälpa till vid framtagning av teknisk dokumentation i samband med CE arbetet vid nybyggnationer av fritidsbåtar. Marknadsföring är en annan viktig del MYD kan hjälpa till med, genom att ta fram t.ex. ritningar och 3D-modeller av Er produkt till en annonskampanj eller Er hemsida.

 

  Copyright ® 2005 myd.se
  Hem          Om MYD         Yacht Design        3D CAD         CE-märkning         Kontakt          FAQ

  HEM

  OM MYD

  YACHTDESIGN

  3D-CAD

  CE-MÄRKNING

  KONTAKT